Nieuws van de fractie Zaanstad


Via deze pagina volgt u eenvoudig het laatste nieuws van de fractie Zaanstad van de Partij voor Ouderen en Veiligheid.

Partij voor Ouderen en Veiligheid en VVD willen voorrang statushouders uit huisvestingsverordening 2018

Amendement voorrangsregeling vergunninghouders

De raad van de gemeente Zaanstad in vergadering bijeen op 15 februari 2018,

Constaterende dat:

De eerste kamer in december 2016 met een ruime meerderheid heeft ingestemd met het voorstel om bij de toewijzing van huurwoningen de automatische voorrang van statushouders te schrappen;

Dit per 1 april 2017 is ingegaan en gemeentes de ruimte biedt om deze regel af te schaffen;

Zaanstad op dit moment voorloopt op het aantal te plaatsen vergunninghouders;

  • De raad op 9 november 2017 een motie heeft aangenomen om te komen tot een nieuw toewijzingsbeleid waarbij voorrang kan worden gegeven verleend aan mensen die verbonden zijn aan Zaanstad.

Overwegend dat:

De wachtlijst voor een sociale huurwoning in Zaanstad enorm lang is;

De urgentie voor de plaatsing van vergunninghouders is afgenomen;

Het toewijzingsbeleid om mensen die verbonden zijn aan Zaanstad voorrang te verlenen minder goed kan worden gerealiseerd;

  • Het halen van de taakstelling tot het huisvesten van statushouders hoeft niet in het gedrang te komen door op zoek te gaan naar creatieve oplossingen tot het huisvesten van statushouders binnen de gemeente Zaanstad.

Besluit;

Beslispunt e; “behoud voorrang voor vergunninghouders als urgentiecategorie” te verwijderen uit de huisvestingsverordening gemeente Zaanstad 2018.

En gaat over tot de orde van de dag.

Namens de Partij voor ouderen en Veiligheid

Harrie van der Laan

Namens de VVD

Annemarie van Nieuwamerongen-Oosterkamp