Nieuws van de fractie Zaanstad


Via deze pagina volgt u eenvoudig het laatste nieuws van de fractie Zaanstad van de Partij voor Ouderen en Veiligheid.

Persbericht Partij voor Ouderen en Veiligheid omtrent onderhandelingen Zaans college

Op maandag 16 en woensdag 18 april hebben respectievelijk de heer Gerritsen en mevrouw Boom gesprekken gevoerd met als doel tot een advies te komen welke partijen voor de hand liggen de gesprekken te starten tot het bereiken van een collegeakkoord. Voor de Partij voor Ouderen en Veiligheid waren dit prettige open gesprekken. De Partij voor Ouderen en Veiligheid heeft de verkenners en de VVD bedankt voor het transparante proces en de eerlijke kans voor alle partijen.

Het advies van beide verkenners heeft geleid tot de conclusie dat de Partij voor Ouderen en Veiligheid “een duidelijk omlijnd beeld geeft van hoe zij zich wil opstellen in de formatiefase met de intentie te komen tot een stabiel bestuur dat verantwoordelijkheid draagt voor de komende vier jaar.”

De VVD herkende zich in deze conclusie en heeft POV, PvdA, D66, GL en CDA uitgenodigd om op zaterdag 21 april met elkaar verder in gesprek te gaan om te komen tot een coalitie. De POV heeft het gesprek van harte aangenomen en aangegeven bereid te zijn snelheid te maken in de voorbereiding van een collegeakkoord.

Helaas heeft alleen de fractie van GroenLinks de uitnodiging niet aangenomen en aangegeven verschillen te zien op het gebied van inhoud en stijl met onze partij. In de verkennende fase zijn deze twijfels voor GroenLinks nog niet weggenomen. Het heeft ons verbaasd dat GroenLinks haar voorbehoud niet eerder bij de verkenners op tafel heeft gelegd.

De Partij voor Ouderen en Veiligheid betreurt het, dat in de gesprekken van de afgelopen periode de twijfel van GroenLinks niet is weggenomen. Wij hebben aan de heer Ram van de VVD aangeboden open te staan voor een verhelderend gesprek met GroenLinks om op deze manier de verschillen weg te nemen en constructief gesprekken te starten.